Witamy w Biurze Ubezpieczeniowym Koliber

Grupy ubezpieczeń które obsługujemy :


Komunikacyjne:

  • OC, AC, NW, Assistance , autoszyby, oc przewoźnika drogowego, kabotaż

Ubezpieczenia majątkowe :

  • mieszkania, domy, domy w budowie, wspólnoty mieszkaniowe, gospodarstwa rolne, spółdzielnie mieszkaniowe, TBS-y, firmy, zakłady , sklepy, hotele, restauracje, apteki , budowle itp. Polisy pod kredyt, odpowiedzialności, cywilnej i prawnej, oc obowiązkowe z tytułu wykonywania zawodu i prowadzonej działalności

Ubezpieczenia ochronne i na życie :

  • polisy ochronne i inwestycyjne , ubezpieczenia grupowe (zakładowe i grupy otwarte  również  dla osób  pozostających bez pracy), polisy pod kredyt, nnw szkolne, nnw uczniów i studentów

Fundusze inwestycyjne i programy oszczędnościowe

Ubezpieczenia zdrowotne , koszty leczenia zagranicznego

Gwarancje wadialne i finansowe