Dom/Mieszkanie

Ubezpieczenie domu lub mieszkania to propozycja dla klientów, którzy budują lub już zamieszkują dom lub mieszkanie i są zainteresowani dopasowaniem zakresu ochrony do swoich potrzeb. Wystarczy chwila – aby dobytek całego życia uległ zniszczeniu. Biuro Koliber w ramach jednej polisy ubezpieczy całe Twoje mienie.


 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

 Ubezpieczeniem mogą być objęte:

 • dom jednorodzinny
 • lokal mieszkalny
 • ruchomości domowe
 • stałe elementy lokalu
 • garaż
 • inny budynek
 • ogrodzenie

ZAKRES OCHRONY

Zakres ochrony podzielony został na dwie odrębne grupy:

 • zdarzenia losowe, obejmujące m.in. pożar, dym i sadzę, trzęsienie ziemi, huragan, powódź, napór śniegu, przepięcia, zalanie, stłuczenie szyb
 • ryzyka kradzieżowe czyli kradzież z włamaniem, rabunek i dewastacja, przez którą należy rozumieć każde celowe zniszczenie dokonane przez osoby trzecie

ZNIŻKI

Zawierając ubezpieczenie klient ma możliwość otrzymania szeregu atrakcyjnych zniżek m.in. za:

 • system alarmowy z monitoringiem z załogami
 • całodobowy dozór
 • drzwi przeciwwłamaniowe z certyfikatem
 • bezszkodowy przebieg ubezpieczenia
 • kraty, rolety przeciwwłamaniowe w oknach
 • system alarmowy
 • zamek z certyfikatem
 • blokady antywyważeniowe


SPECJALNA OCHRONA W TRAKCIE BUDOWY

Ubezpieczenie to może chronić dom lub mieszkanie również w trakcie budowy. W tym czasie wyłączona jest odpowiedzialność za ryzyka kradzieżowe chyba, że klient skorzysta z możliwości wykupienia ubezpieczenia wskazanych elementów.

Opcja ta zapewnia ochronę przed kradzieżą z włamaniem, rabunkiem i dewastacją w trakcie inwestycji:

 • drzwi z futrynami i zamkami
 • okien wraz ze szkleniem, zamknięciami i ościeżnicami
 • przyłączy mediów
 • grzejników
 • elementów systemu alarmowego, piece, kominki, klimatyzatory
 • wyposażenia łazienki                                                                 

Z dniem uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakres ochrony automatycznie rozszerza się o ryzyka kradzieżowe, a klient może rozszerzyć polisę o ubezpieczenie ruchomości domowych.


Zamów ofertę DOM/MIESZKANIE >>