Ubezpieczenia grupowe


Grupowe ubezpieczenie na życie to dobre zabezpieczenie życia i zdrowia osób ubezpieczonych, członków ich rodzin dające również możliwość gromadzenia środków na przyszłość. Adresowane jest do osób zatrudnionych jak i pozostających bez pracy, w wieku od 18 do 65 lat. Biuro Koliber oferuje umowy dodatkowe zabezpieczające ubezpieczonego i jego rodzinę, dające poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Przykładowe oferty dla grup otwartych znajdują się w zakładce „Zamów ofertę”.

Dla zakładów pracy posiadających 3 i więcej pracowników przygotowujemy oferty indywidualne w zależności od rodzaju wykonywanej pracy, potrzeb związanych z zakresem ubezpieczenia i wysokości składki miesięcznej.


Korzyści z wdrożenia ubezpieczenia na życie 

Grupowe ubezpieczenie na życie podnosi atrakcyjność warunków zatrudnienia w przedsiębiorstwie, poprzez wprowadzenie dodatkowego pakietu świadczeń.

 •  zapewnia pomoc finansową pracownikom i ich rodzinom w przypadku wystąpienia nagłych zdarzeń losowych
 • pomoc w tworzeniu stabilnej, lojalnej i identyfikującej się z firmą kadry pracowniczej,
 • skonstruowanie skutecznego narzędzia zarządzania kadrami,
 • podniesienie atrakcyjności pracodawcy na rynku pracy oraz spowodowanie zmniejszenia fluktuacji kadr,
 • umocnienie wizerunku firmy na rynku pracy dzięki atrakcyjnej polityce kadrowej,
 • możliwość wprowadzenia systemu motywującego najlepszych pracowników do związania się z firmą na długie lata,
 • możliwość zwolnienia pracodawcy z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej (par. 93 Kodeksu Pracy),
 • możliwość wliczenia płaconych przez pracodawcę składek w koszt uzyskania przychodu.

 

Co zapewnia to ubezpieczenie? 

 • Dostosowanie zakresu ubezpieczenia do potrzeb i możliwości osób przystępujących do umowy.
 • Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o umowy dodatkowe dot. zdrowia pracownika.
 • Objęcie ochroną rodziny pracownika.
 • Zmianę charakteru ubezpieczenia na inwestycyjny i oszczędzania na przyszłość w ramach umowy dodatkowej z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.
 • Elastyczne kształtowanie polityki socjalnej wobec pracowników.
 • Brak konieczności badań lekarskich przy przystąpieniu do ubezpieczenia.
 • Ochrona ubezpieczeniowa przez 24 godz. na dobę na całym świecie
 • Możliwość indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia.


Zamów ofertę >>