Dom/Mieszkanie

Ubezpieczenie domu lub mieszkania to propozycja dla klientów, którzy budują lub już zamieszkują dom lub mieszkanie i są zainteresowani dopasowaniem zakresu ochrony do swoich potrzeb. Wystarczy chwila – aby dobytek całego życia
uległ zniszczeniu. Biuro Koliber w ramach jednej polisy ubezpieczy całe Twoje mienie.

Przedmioty ubezpieczenia

lokal mieszkalny

dom jednorodzinny

ruchomości domowe

stałe elementy lokalu

ogrodzenie

inny budynek

garaż

Zniżki

Zawierając ubezpieczenie klient ma możliwość
 otrzymania szeregu atrakcyjnych zniżek m.in. za:

 • system alarmowy z monitoringiem z załogami
 • całodobowy dozór
 • drzwi przeciwwłamaniowe z certyfikatem
 • bezszkodowy przebieg ubezpieczenia
 • kraty, rolety przeciwwłamaniowe w oknach
 • system alarmowy
 • zamek z certyfikatem
 • blokady antywyważeniowe

Zakres Ochrony

zdarzenia losowe, obejmujące m.in. pożar, dym
i sadzę, trzęsienie ziemi, huragan, powódź, napór śniegu, przepięcia, zalanie, stłuczenie szyb

ryzyka kradzieżowe czyli kradzież z włamaniem, rabunek
 i dewastacja, przez którą należy rozumieć każde celowe zniszczenie dokonane przez osoby trzecie

Specjalna ochrona w trakcie budowy

Ubezpieczenie to może chronić dom lub mieszkanie również
w trakcie budowy. W tym czasie wyłączona jest odpowiedzialność
za ryzyka kradzieżowe chyba, że klient skorzysta z możliwości wykupienia ubezpieczenia wskazanych elementów. Opcja ta zapewnia ochronę przed kradzieżą z włamaniem, rabunkiem
 i dewastacją w trakcie inwestycji:

 • drzwi z futrynami i zamkami
 • okien wraz ze szkleniem, zamknięciami i ościeżnicami
 • przyłączy mediów
 • grzejników
 • elementów systemu alarmowego, piece, kominki, klimatyzatory
 • wyposażenia łazienki       

Z dniem uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakres ochrony automatycznie rozszerza się o ryzyka kradzieżowe, a klient może rozszerzyć polisę o ubezpieczenie ruchomości domowych.

Zamów Ofertę
Dom/Mieszkanie

Scroll to Top